Anhörigstöd

 

Stöd till dig som hjälper.

Hjälper du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sin funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller sitt missbruk behöver stöd? Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som genom individanpassade lösningar kan underlätta livssituationen för dig.

Samtal och rådgivning

För råd, stöd och personligt samtal angående din situation som anhörig är du välkommen att kontakta anhörigstöd. Om vi inte svarar, lämna gärna ett meddelande så blir du uppringd. Samtalen är kostnadsfria, dokumenteras inte och vi har tystnadsplikt.

Du når oss på telefon 0155 - 387 02 eller 384 14. Om du hellre vill maila till oss anhorigstod@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

 

Sommartider 2018

Under sommaren har vi öppet på kontorstid för frågor och enskilda samtal med undantag för v 29 då vi har helt stängt.


Följ oss på Facebook

Om du använder facebook kan du hålla kontakt med oss även där. Vi tipsar om sådant som kan vara intressant och värdefullt för dig som är anhörig.

 

Missbruk och beroende

Här finns kommunens behandlingscenter där du kan få hjälp och stöd.

Mer stöd och länkar:

 • Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för anhöriga till personer med alkoholproblem.
 • Anhörighandboken är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor.
 • Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. Telefonnummer 0200-239 500.
 • Står du nära någon som är drabbad av cancer? Cancerkompisar hjälper dig som är anhörig till någon som har cancer. 
 • Misstänker du att någon i din närhet spelar för mycket? Och funderar över hur du ska hantera det? Stödlinjen har lång erfarenhet av att hjälpa både spelare och anhöriga.
 • 1177 hittar du en lista över patient- och närståendeföreningar för psykisk hälsa, som erbjuder till exempel information, stödsamtal, forum och aktiviteter.
 • Läs även mer om anhörigstöd på 1177 och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

  Förening som vill samarbeta?

  Är du med i en förening som skulle ha glädje och nytta av att samarbeta med Anhörigstöd? Hör gärna av dig. 

Anhörigstöd Sommar 2018

Under sommaren har vi öppet kontorstid för frågor och enskilda samtal med undantag för vecka 29 då vi har helt stängt. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Anhörigstöd, Sjögatan 30
anhorigstod@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Vår sida på Facebook

 

Anna-Lena Nerén
Anhörigkonsult
Telefon 0155-384 14

Ingalill Amaya
Anhörigkonsult
Telefon 0155–387 02

Carolina Bergstrand
Enhetschef
Telefon 0155-381 13

Kontakt för sidan: Kommuncenter