Anhörigcentrum

Anhörigcentrum arbetar med olika verksamheter som innefattar anhörigstöd till dig som är anhörig.  

 • Öppen mötesplats för samtliga målgrupper.
 • Senior & anhörigcafé, måndag och torsdag. Bedrivs av ett nära samarbete med Koordinaten och de frivilliga organisationerna i Oxelösund 
 • Vi anordnar anhöriggrupper utifrån behov och önskemål

Stöd för dig som är anhörig

Det värdefulla arbetet utförs i det tysta. Att vara anhörig ger glädje och mening, men det kan samtidigt vara ansträngande. 

Har du funderingar, frågor som rör din vardagssituation eller känner oro inför framtiden? Känns det tungt med allt ansvar?

Du är inte ensam med dessa tankar och känslor. 

Vem är anhörig?

Du som är familjemedlem, nära släkting, granne eller vän och som stödjer och hjälper en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp att klara vardagen.

Hur kan vi hjälpa?

 • Vi lyssnar till dina behov
 • Stödjer dig i praktiska frågor
 • Förmedlar kontakter
 • Du kan delta i små anhöriggrupper med deltagare i samma situation som anordnas efter behov och önskemål
 • Besök vår mötesplats för samtliga målgrupper där vi erbjuder drop in café och temacafé. Program finns att hämta på Anhörigcentrum
 • Efter önskemål gör vi hembesök
 • Enskilda samtal
 • Rådgivning och personligt stöd 

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulenter! 

Kontakt för sidan: Kommuncenter