Särskilt boende

Behöver du eller en närstående äldreomsorg? Är omvårdnadsbehoven så stora att det inte längre räcker med hemtjänst och hemsjukvård? Då kan du eller din närstående kontakta oss för att ansöka om särskilt boende. I Oxelösunds kommun erbjuds särskilt boende i kommunal regi. 

Du vänder dig till våra biståndshandläggare för att ansöka om särskilt boende. Särskilt boende innefattar bostäder som kan erbjuda service och vård dygnet runt för dig som har stora omvårdnadsbehov. På våra särskilda boenden arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Dagtid finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkarinsatser av distriktsläkare från vårdcentralen sker regelbundet.  

Lägenheterna/rummen varierar i storlek, men alla har egen dusch och toalett. Du som flyttar in tar med egna möbler och gardiner för att få en personlig utformning av boendet. På varje enhet finns gemensamma utrymmen som matsal, dagrum och så vidare. Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm som möjliggör kontakt med personal dygnet runt. 

Måltidsservice ingår med 5 måltidstillfällen per dygn bestående av frukost, två tillagade måltider och mellanmål. 

I samband med inflyttningen upprättas en individuell plan som bygger på den enskildes behov och önskemål. Planen följs upp regelbundet. 

Välkommen att kontakta våra biståndshandläggare! 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon: 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Biståndshandläggare 
Gunilla Blick 0155-385 85
Britt Sulonen 0155-384 15
Annika Linder 0155-384 88
Lise-Lotte Rådstam 0155-384 82
Zarah Almusawi 0155-384 88

Titti Kendall
Områdeschef Äldreomsorg
Telefon 0155-380 79

Kontakt för sidan: Kommuncenter