Särskilt boende

Är dina omvårdnadsbehov så stora att det inte längre räcker med hemtjänst och hemsjukvård? Då kan du eller din närstående kontakta oss för att ansöka om särskilt boende. I Oxelösunds kommun erbjuds särskilt boende i kommunal regi. 

Du vänder dig till våra biståndshandläggare, genom att kontakta Kommuncenter, för att ansöka om särskilt boende. Särskilt boende innefattar bostäder som kan erbjuda service och vård dygnet runt för dig som har stora omvårdnadsbehov. På våra särskilda boenden arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Dagtid finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkarinsatser av distriktsläkare från vårdcentralen sker regelbundet.  

Lägenheterna/rummen varierar i storlek, men alla har egen dusch och toalett. Du som flyttar in tar med egna möbler och gardiner för att få en personlig utformning av boendet. På varje enhet finns gemensamma utrymmen som matsal och allrum. Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm som möjliggör kontakt med personal dygnet runt. 

Lagade måltider och mellanmål serveras regelbundet.

I samband med inflyttningen upprättas en genomförandeplan som utgår från dina behov och önskemål. Planen följs upp regelbundet. 

Välkommen att kontakta våra biståndshandläggare! 

Kontakt för sidan: Kommuncenter