ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man är väldigt impulsiv, alltså att man ofta gör saker direkt och utan att tänka efter. Man kan lätt störas om det händer mycket omkring en. En del med ADHD är väldigt aktiva, och en del har svårt med sociala relationer.

Läs mer på 1177.se

Hit kan du vända dig:

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nyköping
För barn och ungdomar upp till 18 år.

Psykiatriska kliniken
För vuxna

Kontakt för sidan: Kommuncenter