Anorexi/bulimi

Ätstörningar kan vara olika och behöver inte synas utåt, men det finns många saker som kan vara tecken på att man har problem med sin relation till mat, ätande eller kroppen. Ätstörningar påverkar också relationen till andra personer; det är vanligt att man håller sig mer för sig själv.

Läs mer om anorexi på 1177.se
Läs mer om bulimi på 1177.se

Hit kan du vända dig:

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nyköping

Kontakt för sidan: Kommuncenter