Blyghet och social fobi

Alla kan känna sig blyga ibland. Till exempel när man träffar nya människor. En del människor är ofta blyga, andra mer sällan. Samma person kan vara mer eller mindre blyg i olika situationer.

Läs mer på 1177.se

Hit kan du vända dig:

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nyköping

Kontakt för sidan: Kommuncenter