Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Läs mer på 1177.se

 

Akut:

Behöver du akut hjälp ring 112

 

Hit kan du vända dig:

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nyköping

Barnavårdscentralen i Oxelösund

Ungdomsmottagningen i Oxelösund

Elevhälsan i Oxelösund

Vårdcentralen

Kontakt för sidan: Kommuncenter