Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Läs mer på 1177.se

 

Akut:

Behöver du akut hjälp ring 112

 

Hit kan du vända dig:

Barnavårdscentralen i Oxelösund

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nyköping

Ungdomsmottagningen i Oxelösund

Familjecentralen i Oxelösund

Socialtjänsten i Oxelösund

Familjerådgivning

Vårdcentralen
För vuxna

Kontakt för sidan: Kommuncenter