Mobbing och kränkande behandling

Du och alla andra barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskriminera dig. Det betyder att ingen får behandla dig sämre än någon annan. Du får inte heller diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person.

Läs mer på 1177.se

 

Akut:

Behöver du akut hjälp ring 112

   

Hit kan du vända dig:

Elevhälsan, skolsköterskan, kurator eller rektor på din skola

Elevhälsan i Oxelösund 

Ungdomsmottagningen i Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter