Skolfrånvaro

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever. Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder att hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Läs mer på 1177.se

 

Hit kan du vända dig:

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nyköping

Ungdomsmottagningen i Oxelösund

Elevhälsan i Oxelösund 

Kontakt för sidan: Kommuncenter