Korttidsverksamhet

Korttidsboende
Korttidsboende är en insats för personer med vissa funktionshinder enligt lagen om stöd och service (LSS).

Med korttidsvistelsen ges de anhöriga utrymme för avkoppling samtidigt som den enskilde erbjuds miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse är en tillfällig vistelse på ett korttidshem, hos en familj eller i en lägerverksamhet.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ansöker du hos en biståndshandläggare. 

Korttidstillsyn
Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdom, 13-21 år inom handikappomsorgen i Oxelösund. Det är en insats för personer med vissa funktionshinder enligt lagen om stöd och service (LSS).

Verksamhetens mål är att erbjuda en korttidstillsyn efter skoldagen samt under skollov utifrån varje individs behov och förutsättningar. 
Korttidstillsyn ansöker du om hos en biståndshandläggare.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Biståndshandläggare 
Britt Sulonen 0155-384 15

Margita Holmström
Enhetschef Funktionsstöd
Telefon 0155-384 10

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter