Bostadsanpassningsbidrag

Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget, som regleras av "Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag" är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som man normalt inte tar med sig om man flyttar. 

Anpassningsåtgärder kan behövas för att du ska kunna

 • komma in och ur din bostad
 • förflytta dig i din bostad
 • klara din hygien
 • laga mat

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan ansöka

 • du som har funktionsnedsättning eller har någon i hushållet med funktionsnedsättning
 • du som är förälder med delad vårdnad av barn med funktionsnedsättning
 • du som åtagit dig att regelbundet och långvarigt, i din bostad, ansvara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning

 Du kan ansöka om bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller egnahem. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren godkänna att åtgärderna utförs.

Begränsningar

 • när du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostnadskrävande anpassning om det finns särskilda skäl till att välja just den bostaden
 • du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden
 • bidrag lämnas inte för inköp eller anpassning av lösa inventarier
 • bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus

Komplett ansökan innehåller

 • ansökningsblankett
 • intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
 • Vid större anpassningar kan även offert eller eventuella ritningar på anpassningen behövas.

Ansök på blankett

 • ansökningsblankett hittar du i länklistan till höger.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Koordinaten

Telefon: 0155-380 00
kommun@oxelosund.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter