Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta det dagliga livet och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Det kan vara serviceinsatser i form av hjälp med städning, tvätt och inköp av dagligvaror eller personlig omvårdnad, till exempel hjälp med måltider, personlig hygien och av- och påklädning. Hemtjänst kan också innebära enbart besök för att du ska känna dig trygg hemma eller att du har larm. Alla uppgifter om dig omfattas av sekretess.

Vem har rätt till hemtjänst?
Du som behöver praktisk hjälp med hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad har rätt till hemtjänst.

Vad kostar hemtjänst?
Kostnaden grundar sig på din inkomst och gällande maxtaxa. Läs mer i informationsfoldern om avgifter.

Ansökan om hemtjänst
Du ansöker om hemtjänst genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov. Därefter prövas ansökan och en utredning görs. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till.

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Oxelösunds kommun kan begära att få hjälp med serviceinsatser så som; tvätt, städ och/eller inköp, matdistribution  utan att någon utredning eller hembesök görs. Avgiften beräknas på samma sätt som andra hemtjänstinsatser enligt maxtaxan.

Ansökningsblanketter finns under relaterade länkar till höger, eller hos handläggaren.

Beslut
Beslut om bistånd, det vill säga vilket stöd som du är berättigad till, tas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om. Du kan få avslag på viss del av det du ansökt om eller på hela ansökan. Beslut skickas till dig per post inom två veckor. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du överklagar finns i beslutet.

Att tänka på
När du har beviljats hemtjänst kontaktas du av samordnare i hemtjänsten för en första kontakt. Den hjälp du behöver ha planerar ni tillsammans i form av en genomförandeplan. Du får en kontaktpersonal som är ansvarig för att din genomförandeplan efterföljs. Vid planerade resor, eller annan frånvaro meddela hemtjänstpersonalen minst två veckor innan.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om hemtjänst ringer du till kommunens handläggare, ansvarig enhetschef i hemtjänsten eller till Kommuncenter på telefon 0155-380 00.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Biståndshandläggare 
Britt Sulonen 0155-384 15
Lise-Lotte Rådstam 0155-384 82

Carola Ånelöf Ingvald
Enhetschef Innerstan och Inköp
Telefon 0155-387 06

Birgitta Hell
Enhetschef Sunda och Frösäng
Telefon 0155-384 08

Carolina Bergstrand
Enhetschef Demenshemtjänst och Nattpatrull
Telefon 0155-381 13

Titti Kendall
Områdeschef Äldreomsorg
Telefon 0155-380 79

Kontakt för sidan: Kommuncenter