Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta det dagliga livet och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Det kan vara serviceinsatser i form av hjälp med städning, tvätt och inköp av dagligvaror eller personlig omvårdnad, till exempel hjälp med måltider, personlig hygien och av- och påklädning. Hemtjänst kan också innebära enbart besök för att du ska känna dig trygg hemma eller att du har trygghetslarm. Alla uppgifter om dig omfattas av sekretess.

Vem har rätt till hemtjänst?
Du som behöver praktisk hjälp med hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad har rätt till hemtjänst.

Vad kostar hemtjänst?
Kostnaden grundar sig på din inkomst och gällande maxtaxa. Läs mer i informationsfoldern om avgifter.

Ansökan om hemtjänst
Du ansöker om hemtjänst genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare via Kommuncenter Tillsammans går ni igenom dina behov. Därefter prövas ansökan och en utredning görs. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till.

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Oxelösunds kommun kan begära att få hjälp med serviceinsatser så som; tvätt, städ och/eller inköp, matdistribution  utan att någon utredning eller hembesök görs. Avgiften beräknas på samma sätt som andra hemtjänstinsatser enligt maxtaxan.

Ansökningsblanketter finns under relaterade länkar till höger, eller hos handläggaren.

Beslut
Beslut om bistånd, det vill säga vilket stöd som du är berättigad till, tas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om. Du kan få avslag på viss del av det du ansökt om eller på hela ansökan. Beslut skickas till dig per post inom två veckor. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du överklagar finns i beslutet.

Att tänka på
När du har beviljats hemtjänst kontaktas du av hemtjänsten. Den hjälp du behöver ha planerar ni tillsammans i form av en genomförandeplan. Du får en kontaktpersonal som är ansvarig för att din genomförandeplan efterföljs. Vid planerade resor eller annan frånvaro: Meddela hemtjänstpersonalen minst två veckor innan.

Lokala värdighetsgarantier inom hemtjänsten

Värdighetsgarantier bidrar till kommunmålet, att det ska vara värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösunds kommun. Värdighetsgarantierna gäller för alla som har hemtjänst oavsett ålder och utförare. 
Nedanstående garantier ger vård- och omsorgsnämnden för hemtjänsten i Oxelösunds kommun:

Självbestämmande
Vi lovar att du så långt som möjligt erbjuds möjlighet att bestämma hur och när beviljad insats ska utföras.

Kontinuitet
Vi lovar att du garanteras en hög personalkontinuitet - att det kommer så få personal som möjligt hem till dig.

Passa tider
Vi lovar att personal kommer på avtalad tid eller ringer vid försening.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om hemtjänst ringer du till Kommuncenter på telefon 0155-380 00.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00

Carola Ånelöf Ingvald
Enhetschef Innerstan och Inköp
Telefon 0155-387 06

Birgitta Hell
Enhetschef Sunda och Frösäng
Telefon 0155-384 08

Carolina Bergstrand
Enhetschef Demenshemtjänst och Nattpatrull
Telefon 0155-381 13

Titti Kendall
Områdeschef Äldreomsorg
Telefon 0155-380 79

Kontakt för sidan: Kommuncenter