Trygg hemgång från sjukhus

För att du ska vara trygg när du kommer hem från vistelse på sjukhus erbjuder Oxelösunds kommun hjälp från vårt Trygg hemgångsteam.
Teamet består av undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Syftet är att ge dig hjälp och stöd efter sjukhusvistelse så att du kan känna dig trygg i ditt hem och bli så självständig som möjligt. Teamet möter dig hemma när du skrivs ut från sjukhus och de kan hjälpa dig att komma i ordning i hemmet.

Du kommer överens med teamet om vilka insatser du behöver hjälp med. Det kan handla om personlig omvårdnad som till exempel hjälp med dusch eller tillsyn. Det kan också vara serviceinsatser som inköp av mat, städning och tvätt. Du bestämmer  tillsammans med teamet hur du vill ha hjälpen, så att du känner dig trygg. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker dig om du har behov av det.

Fortsatt stöd hemma

Teamet skapar trygghet för dig efter hemkomst från sjukhus och stödet kan pågå i upp till 14 dagar.  Därefter får du träffa kommunens handläggare i ditt hem. Handläggaren utreder och bedömer ditt behov av fortsatt hemtjänst. Bedömningen sker i samråd med dig och teamet.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Alla inblandade aktörer runt dig samverkar och tar sitt ansvar för planeringen så att du som patient kan skrivas hem samma dag du är utskrivningsklar – oavsett boendeform.

Film om Trygg hemgång i Oxelösund

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se 


Agneta Karlsson
Enhetschef
Telefon 0155-383 92

Kontakt för sidan: Kommuncenter