Trygghetslarm

Med hjälp av ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt. Att ha trygghetslarm ska bidra till att du känner dig trygg hemma.

Vem har rätt till trygghetslarm?

Trygghetslarm beviljas dig som av olika anledningar har en ökad fallrisk och/eller upplever dig själv som otrygg i hemmet, enligt kap 4 i Socialtjänstlagen. Även den som är 75 år och folkbokförd i Oxelösunds kommun kan utan prövning erhålla ett larm.

Hur fungerar trygghetslarm?

Trygghetslarmet är digitalt och en larmdosa kopplas till ett eluttag i din bostad. Larminstallatören kommer att placera larmenheten där mottagningen är bäst och där ska den alltid vara placerad för att fungera.

När du trycker på larmknappen aktiveras larmet och personal från en larmcentral i Örebro kommer att kunna tala med dig genom en högtalare. Larmcentralen är bemannad dygnet runt. Vid larm meddelas hemtjänsten i Oxelösund som sedan kommer hem till dig.

Får larmcentralen inget svar från dig kommer personal från hemtjänsten att gå in i din bostad med hjälp av nyckel, för att undersöka vad som hänt.

Det är viktigt att du provlarmar ditt larm genom att trycka på larmknappen minst en gång/månad. Då bekräftar personalen på Larmcentralen att larmet fungerar.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Att installera ett trygghetslarm kostar 250 kr som engångskostnad. Därefter betalar du en månadsavgift. Månadsavgiften grundar sig på din inkomst men kan högst vara 220 kr/månad. Du börjar betala när larmet är installerat. Om du skulle tappa bort larm eller larmknapp betalar du vad det kostar för kommunen att köpa in larmen, enligt kommunens taxor och avgifter.

Ansökan om trygghetslarm

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov. Handläggaren gör en bedömning och fattar ett beslut som skickas till dig med posten.

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Oxelösunds kommun kan begära att få trygghetslarm utan att någon utredning eller hembesök behöver göras. Ansökningsblankett finns till höger under Mer information eller via Kommuncenter, telefon 0155- 380 00.

Att tänka på

Vid installation av larm krävs att du lämnar två nycklar till hemtjänsten.

Återlämning av trygghetslarm

Larmet ska återlämnas till ansvarig för trygghetslarm när du inte längre behöver larmet. Avgiften för larmet avslutas den dag larmet återlämnas.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter