Kvalitet och jämförelser

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar arbetar regelbundet med systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det gör vi genom att genomföra årliga undersökningar bland brukare och kunder, delta i nationella kvalitetsredovisningar och göra egna jämförelser. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. För att utveckla kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal Kommunstyrelseordföranden för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område har mått och mätformer tagits fram. 

Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 kommuner. Under 2015 har 240 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet för att utveckla och pröva verktyget. 
Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. Läs rapporten i sin helhet om Oxelösund (se länk till höger).

Socialtjänst

Kommunens Kvalitet i Korthet (excel)
KKiK Individ och familjeomsorg 2015

Öppna jämförelser (excel)
Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård Sörmland 2015
Öppna jämförelser stöd till brottsoffer Sörmland 2015
Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Sörmland 2015
Öppna jämförelser missbruks - och beroendevård Sörmland 2015

Äldreomsorg

Socialstyrelsen genomför årligen en brukarundersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg. 

Samtidigt genomförs en kommun- och enhetsundersökning inom Äldreomsorgen kring insatser för personer 65 år och äldre i särskilt boende eller hemtjänst. Nedan redovisas resultaten.

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2015
Totalundersökning
Kommunresultat (excel)

Hemtjänst

Kommun- och enhetsundersökning 2016
Totalundersökning
Hemtjänst

Brukarundersökning 2016
 Hemtjänst, Riket, länet, kommunen - 2016
 Hemtjänst, Demens hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Frösäng hemtjänst - 2016
 Hemtjänst. Innerstan grupp 1 hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Innerstan grupp 2 hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Innerstan grupp 3 hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Sunda 1 hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Sunda 2 hemtjänst - 2016
 

Särskilt boende

Kommun- och enhetsundersökning 2016
 Totalundersökning
 Björntorps demensboende 
 Björntorps äldreboende
 Sjötångens äldreboende

Brukarundersökning 2016
 Särskilt boende, Riket, länet, kommunen - 2016
 Särskilt boende, Björntorps äldreboende - 2016 hela
 Särskilt boende, Björntorps äldreboende sektion A,B, I, K - 2016
 Särskilt boende, Björntorps demensboende - 2016 hela
 Särskilt boende, Björntorps demensboende sektion G, H, J - 2016
 Särskilt boende, Sjötångens äldreboende - 2016 hela
 Särskilt boende, Sjötången Stranden/Snäckan - 2016

Funktionsstöd

Kommunens Kvalitet i Korthet (excel)
KKiK Funktionsstöd 2015

Öppna jämförelser (excel)
Öppna jämförelser LSS Jämförbara indikatorer 2015
Öppna jämförelser LSS Sörmland 2015
Öppna jämförelser jämförbara indikatorer Sörmland 2015
Öppna jämförelser psykisk funktionsnedsättning Sörmland 2015

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter