Nyanlända och integration

En del av det internationella ansvar som följer med medlemskapet i FN utgörs av att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Genom att ta emot flyktingar och andra nyanlända personer får Oxelösunds kommun bättre förutsättningar att möta framtida behov av arbetskraft och säkra befolkningstillväxten. 

Oxelösunds kommun har ett avtal med Länsstyrelsen om att årligen ta emot ett antal nyanlända för bosättning i kommunen. Under 2016 är siffran 0. Kommunen har också ett avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om 57 platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn per år. Avtalet gäller flickor 14 – 17 år. Det finns också ett avtal om 10 platser för ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd.

Kommunen har rätt till statlig ersättning för mottagande av utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhöriga. Det följer av förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

Samtliga förvaltningar på Oxelösunds kommun arbetar med frågor och verksamheter som rör integration.  Under hösten 2015 antog kommunfullmäktige en integrationsplan som säger att Oxelösunds kommun ska främja integration inom områdena hälsa, bostad, arbete, utbildning, praktik, en väg in och mötesplats. Arbetet ska ske samordnat och kommer att utvecklas succesivt under kommande år.

Välkommen att kontakta kommunens flykting-och integrationssamordnare för mer information.

Sidan är under uppbyggnad.

Kontakt för sidan: Kommuncenter