Vill du göra en insats som språkvän?

Vi har många nya invånare till Oxelösund som behöver öva det svenska språket.  Därför söker vi dig som vill och har möjlighet att avsätta en timme lite då och då för att träffas och de våra nya medborgare fler tillfällen att lära sig svenska.

Det är helt ideellt men många företag i Oxelösund har sponsrat en gåva till alla som anmäler sitt intresse. 

Vill du eller någon i din närhet bli Språkvän tveka inte att höra dig till oss på Kommuncenter!

Kommuncenter  0155-380 00
kommuncenter@oxelosund.se

Facebook: språkvänner i oxelösund
Instagram: sprakvannerioxelosund

Sponsorer: Ica Kvantum, Ottildas fasoner, OKQ8, Apoteksgruppen Oxelösund, Team Sportia, Cykel & Nyckelservice AB, Svedlindhs, Hälsoboden, Astrids Väv och Garn, My Way, 

Bli flyktingguide/språkvän!

Vi söker dig som vill göra en insats för en medmänniska och vill bli några erfarenheter rikare. Runt om i Sörmland pågår just nu en kampanj för att få människor att mötas och att prata.

Vad kan en flyktingguide och språkvän göra ? 

  • Erbjuda nyanlända en chans att lära känna Sverige och träna svenska språket 
  • Underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte 
  • Motverka okunskap, fördomar och segregation

Vem riktar vi oss till ?  

  • Nyanlända flyktingar och invandrare
  • Frivilliga som vill engagera sig som guider: individer eller familjer 

 

Så här går det till: 

  1. Du anmäler dig till oss att du antingen att du vill ha en flyktingguide och språkvän eller att du vill ställa upp och vara en flyktingguide och språkvän. Anmälningsformulär hittar du längst ned på sidan.
  2. Vi som samordnare matchar ihop den nyanlända och flyktingguiden och har ett kartläggningssamtal med er utifrån gemensamma erfarenheter och intressen, ålder och familjesituation samt individuella önskemål
  3. Den nyanlände och guiden får varandras kontaktuppgifter och sköter kontakten med varandra själva. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella frågor och problem som kan uppstå hanteras korrekt.
  4. Den första månaden man träffas är en slags ”prövotid”, då man träffas på försök för att se ifall man trivs ihop. Efter prövotiden väljer parterna att fortsätta eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare. Kontakten är frivillig, sker på fritiden och bygger på ömsesidighet, öppenhet och respekt.
  5. Kontakten avslutas normalt efter ett år.


Vägen till integration i Oxelösund går genom dem som bor här och genom personliga möten. Därför erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare i Oxelösund kontakt med en guide/guidefamilj under ett år. Guiden ställer upp ideellt som språkvän/kontaktperson för att underlätta den första tiden för nyanlända. Guide och nyanländ introducerar och orienterar varandra i ett ömsesidigt utbyte - särskilt kring likheter och olikheter.

Kontakt

Om du vill engagera dig och göra en personlig insats som frivillig guide, kontakta:

Kommuncenter
Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Är du nyanländ flykting och vill ha en flyktingguide/språkvän?

Vill du göra en viktig insats och bli flyktingguide/språkvän? 

Kontakt för sidan: Kommuncenter