Blåklockans förskola

Blåklockans förskola är vackert belägen i ett lugnt bostadsområde. Vi har en tomt som är härlig, inspirerande och utmanande för barnens kreativa lek. Runt knuten ligger den fina skogen, som vi utnyttjar varje dag.

För oss är det viktigt att se det kompetenta barnet. Vi utgår från förhållningssättet att "barn kan"!
 Vi vill ge barnen en trygg, rolig och stimulerande miljö att vistas i, som uppmuntrar deras lust att leka och lära. Vi vill väcka och stimulera barnens egen fantasi med kreativt skapande och utforskande i en stimulerande miljö.

Vi utvecklar deras känsla och respekt för varandra. Varje dag leker vi både ute och inne. Samlingar med sång- och rörelselekar, sagoläsning och språklig stimulering i lugna och stilla stunder. 

På förskolan finns enkla men tydliga regler, gränssättningar som gör barnen självständiga och lär dem att ta hänsyn till andra. 

På förskolan är vi enade i följande förhållningssätt:

Vi vet vårt uppdrag och vilka vi är till för:

Det betyder att vi sätter barnens och vårdnadshavarens behov och rättigheter i centrum

Vi arbetar tillsammans:

Gemenskap och samarbete skapar engagemang, arbetsglädje och helhetssyn. Vi värdesätter mod, tilltro och ärlighet

Vi tänker nytt:

Utveckling är en ständigt närvarande fråga. Vi ser möjligheter och hittar lösningar. Nytänkande kräver öppenhet och utrymme för olikheter.

 

 

Avdelningar

Gläntan
telefon 0155-384 57
mobil 070-567 31 10 

Skogsdungen
telefon 0155-384 58
mobil 070-567 32 10

Rektor

Rektor

Defne Koman Alm

0155 386 00

Biträdande rektor

Johanna Bergman

070 397 09 78

Adress

Besöksadress
Sundstigen 33

Postadress
Oxelösunds kommun
Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Facebook Blåklockans förskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter