Välkommen till Dalgångens förskola

Förskolan är belägen i området Ramdalen med skog och natur strax intill och tillhör tillsammans med Ramdalens förskola Ramdalens skol- och förskoleområde. 

Vi välkomnar det lustfyllda lärandet på vår förskola. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och pedagoger genom att ha en öppen dialog och ett respektfullt förhållningssätt till varandra. Vi ser barnen som kompetenta individer och alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och lust att lära. Vi utformar pedagogiska lärande lekmiljöer som inbjuder till kreativt utforskande tillsammans med medforskande pedagoger. Miljön ska vara tillåtande, locka till nyfikenhet och lust, utmana och vara föränderlig utifrån de barn som är på förskolan. 

Vårt arbete tar avstamp i Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö18) och Barnkonventionen.

Avdelningar

Förseglet
telefon 0155-384 66
mobil 070-567 13 02

Storseglet
telefon 0155-384 39
mobil 070-567 13 04

Rektor

Charlotte Axelsson
telefon 0155-386 11

Adress

Besöksadress
Ramdalsvägen 1

Postadress
Oxelösunds kommun
Dalgångens Förskola
613 35 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter