Frösängs förskola

På Frösängs förskola är barnet i centrum. Vi ser det enskilda barnet och respekterar varje barns integritet. Barn, vårdnadshavare och pedagoger bidrar tillsammans till lärandet och förskolans utveckling. För oss är trygghet och tillitsfulla relationer viktiga. Detta gör vi tillsammans med er vårdnadshavare. Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion, där vi lägger grunden för detta arbete. Utbildningen ska genomsyras av lust till lärande.  Barn tillsammans med medforskande pedagoger ger liv till nyfikenhet som stimulerar barnen till nya upptäckter. Detta medför att förskolans miljöer blir föränderliga och anpassas efter barnens intressen både ute och inne. Barnen får mycket tid till livsviktig lek och samspel. Vi ser lek, språk och vår närvaro som värdefulla delar av barnens vardag här hos oss

  Vi arbetar för att barnen ska få en god självkänsla med framtidstro, bli kreativa, nyfikna, behålla sin vilja och lust att lära. Vi respekterar varandra och våra olikheter.

   Vårt arbete tar avstamp i skollagen, förskolans läroplan (Lpfö 18) och Barnkonventionen.

   Relaterade dokument:

   Läroplan www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe

   Skollagen
   www.skolverket.se/regler-och-ansvar

    

    

    

    

    

    

   Avdelningar

   Diamanten och Pärlan
   0155-384 44
   070-567 43 90

   Kristallen och Juvelen
   0155-385 12
   070-567 43 94

   Rektor

   Frida Broberg
   telefon 0155-384 12

   Adress

   Besöksadress 
   Frösängsvägen 1

   Postadress
   Frösängs förskola
   613 41 Oxelösund

   Instagram
   @frosangsforskola

   Kontakt för sidan: Kommuncenter