Oxelö förskola

Glädje och trygghet genomsyrar Oxelö förskola. Hos oss ska alla barn få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov, i en stimulerande och rolig verksamhet som utmanar deras nyfikenhet och vilja att lära.

  Våra pedagogiska lekmiljöer inbjuder till nyfikenhet och lusten att utforska och lära. Miljöerna ska vara tillåtande och föränderliga utifrån de barn som är på förskolan. 

   Dagliga aktiviteter och lekar både inomhus och utomhus, som innehåller sång, rörelse, sagoläsning, skapande och mycket mer. 

    Oxelö förskola har ett hallbibliotek, där våra barn enkelt kan låna hem böcker för läsning hemma. Vi vill främja barnens läslust mer än bara på förskolan.

    Avdelningar

    Lilla Beten
    telefon 0155-384 30 eller 070-567 08 39

    Lilla Femöre
    telefon 0155-384 30 eller 070-567 08 39

    Stora Beten
    telefon 0155-384 34 eller 070-567 08 49

    Stora Femöre
    telefon 0155-384 34 eller 070-567 08 49

    Rektor

    Frida Broberg
    telefon 0155-384 12

    Adress

    Besöksadress
    Oxelögatan 19

    Postadress
    Oxelösunds kommun
    Oxelö förskola
    613 33 Oxelösund

    Mejladress
    oxeloforskola@remove-this.hotmail.remove-this.com

    Instagram
    oxeloforskola 

    Kontakt för sidan: Kommuncenter