Peterslunds förskola

Välkommen till Peterslunds förskola

Förskolan är belägen mitt i Peterslunds villaområde. Vi har stora lekgårdar i anslutning till de olika avdelningarna, där vi erbjuder olika typer av undervisning, lek och utforskande. Att vi delar vissa lokaler med Peterslundsskolan ger många fördelar bland annat tillgång till en idrottssal. 

Vi har en musik- och danspedagog som utvecklar barnens rörelseglädje och musikintresse. Det ger barnen verktyg för att våga uttrycka sig och utveckla kroppsmedvetenhet.

Vi har ett fint skogsområde alldeles utanför grindarna som vi ofta besöker.  Stora härliga gräsytor inbjuder till rörelseaktiviteter. Våra förskolecyklar ger oss möjlighet att utforska vår närmiljö med barnen.

Snörika vintrar åker vi i en pulkabacke i nära an­slutning till förskolan. Härliga sommardagar har vi möjlighet att besöka omgivande stränder.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barnets behov av omsorg, utveckling och lärande. Undervisningen bygger på barnens intressen och är utformad efter barnens nivå. På vår förskola vill vi att alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga.

På förskolan är vi enade i följande förhållningssätt:

Vi vet vårt uppdrag och vilka vi är till för:

Det betyder att vi sätter barnens och vårdnadshavarnas behov och rättigheter i centrum

Vi arbetar tillsammans:

Gemenskap och samarbete skapar engagemang, arbetsglädje och helhetssyn. Vi värdesätter mod, tilltro och ärlighet   

Vi tänker nytt:

Utveckling är en ständigt närvarande fråga. Vi ser möjligheter och hittar lösningar. Nytänkande kräver öppenhet och utrymme för olikheter.    

 

 

 

 

Avdelningar

Bläckfisken
telefon 0155-384 48
mobil 072-451 57 26

Sjöstjärnan
telefon 0155-384 49
mobil 073-093 16 18

Pärlan
telefon 0155-384 50
mobil 072-451 57 29

Korallen
telefon 0155-384 98
mobil 072-451 57 29

Upptäckarna
telefon 073-074 68 51

Utforskarna
telefon 073-074 65 83

Vid sjukanmälan (telefonsvarare på kvällar och helger)
telefon 0155-384 48

Rektor

Defne Koman Alm
telefon 0155-386 00

Johanna Bergman
Biträdande
telefon 070-397 09 78

Adress

Besöksadress
Lingonvägen 10

Postadress
Oxelösunds kommun
Peterslunds förskola
613 37 Oxelösund

Facebook @peterslundsforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter