Ramdalens förskola

Välkommen till Ramdalens förskola

Förskolan är belägen i området Ramdalen med skog och natur strax intill och tillhör tillsammans med Dalgångens förskola Ramdalens skol -och förskoleområde.

Vi välkomnar det lustfyllda lärandet på vår förskola. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och pedagoger genom att ha en öppen dialog och ett respektfullt förhållningssätt till varandra. Vi ser barnen som kompetenta individer och alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och lust att lära. Vi utformar pedagogiska lärande lekmiljöer som inbjuder till kreativt utforskande tillsammans med medforskande pedagoger. Miljön ska vara tillåtande, locka till nyfikenhet och lust, utmana och vara föränderlig utifrån de barn som är på förskolan. 

Vårt arbete tar avstamp i Skollagen, Förskolans läroplan (Lpfö18) och Barnkonventionen.

Avdelningar

Skattkistan/Guldpengen och Silverpengen 
telefon 0155-387 14
mobilnummer 070-567 08 07

Piraten
telefon 0155-387 24
mobilnummer 070-567 08 10

Rektor

Charlotte Axelsson
telefon 0155-386 11

Adress

Besöksadress
Torpsvägen 1 A

Postadress
Oxelösunds kommun
Ramdalens förskola
613 36 Oxelösund

Facebook @ramdalensforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter