Rektorsbrevet inför höstterminen 2017

Kära föräldrar

 

Så var det dags att starta skolåret 2017/2018. Det känns härligt att skolan ska bli befolkad med ungdomar igen.  Det blir inte samma sak under sommaren när bara expeditionen är igång. Så välkomna tillbaka alla elever och föräldrar.

Det har varit en arbetsam sommar för mig som har ansvar för att anställa personal samt få ihop ett fungerande schema.  7 personer har behövt ersättas under sommaren, inklusive SYV och Skolsköterska. Jag har lyckats bra med rekryteringen och är glad för dem jag rekryterat, men det fattas fortfarande någon lärare (musik) och vi väntar på någon som kommer loss från sitt gamla jobb i oktober.

Vi har också fått flytta några lärare i arbetslagen för att fördela arbetet och skapa bättre balans. Allt sådant skapar ju oro, men jag känner mig trygg i det vi har beslutat och tror att vi lyckats formera oss så att vi kommer att kunna stödja era ungdomar på bästa möjliga sätt. 

Jag sitter just nu och lägger sista handen vid årets schema. Det finns några förändringar sedan föregående år, bl a med parallellagda lektioner i några ämnen för att vi ska kunna sätta in lite effektivare stöd i t ex kärnämnena.
 

Arbetslagen har haft lite olika önskemål när det gäller mentorstid vilket innebär att skoldagen förskjuts en aning för några årskurser och man kanske börjar lite senare, men också slutar lite senare någon eller några dagar i veckan.

Rasterna kommer att vara samtidigt i årskursen så man ska ha tillgång till sina kompisar, oavsett vilken klass man går i.

Vi kommer att ha konferens en timma på måndagsmornar så alla elever börjar kl.09.25 på måndagar, något jag tror att många kommer att uppskatta.

 

Hälsningar Tomas Ekholm med personal, Breviksskolan

Breviksskolan

Breviksskolan är Oxelösunds skola för elever i årskurs 6-9. Skolan ligger både centralt och naturnära och har ca. 400 elever. Vi arbetar i arbetslag runt en årskurs i taget, det vill säga varje arbetslag har samma elever under fyra år.  Vi har en egen idrottshall, utrustade hemkunskapssalar, musiksal, trä- och metall- samt textilslöjdssal.

För oss på Breviksskolan är det viktigt att du som elev känner trygghet och får det stöd du behöver. Vi vill att du som elev ska få de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas och nå de mål som du själv strävar mot. På skolan har vi kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt en engagerad lärarkår.  

Breviksskolan inrymmer även grundsärskolan. På skolan finns även en plattform för elever inom autism- och neurospektrat. Här använder vi oss av engagerade elevcoacher som alltid finns till hands både vad gäller att följa med till lektion samt att fortsätta arbetet inom de olika ämnena. Behöriga lärare är ansvariga för undervisningen.

Våra nyanlända elever börjar sin skolgång i vår mottagningsenhet. Där genomförs kartläggningar av elevers tidigare kunskap och behov. Efter kartläggningen klassplaceras eleven och påbörjar undervisningen i vår förberedelsegrupp. Vi har modersmålsstöd av studiehandledare i arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja, thai, ryska och urdu.

 

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss.

 

Välkommen!

Hemsida för arbetslag och klasser

Sedan april månad har Breviksskolan en hemsida på googlesites där vi lagt in alla skolans klasser. Där finns information kring läxor, prov samt aktuell information som rör arbetslagen på skolan.

 

Sidorna är under uppbyggnad 

https://sites.google.com/edu.oxelosund.se/breviksskolan

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besökadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20 (expedition)
Fax 0155-385 89
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan för elev

0155-386 33 (telefonsvarare)

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon 0155-386 25

Kontakt för sidan: Kommuncenter