Lovskola

Lovskolan vänder sig till elever i åk 6-9 som har moment i ett eller flera ämnen att läsa upp så att de kan få godkänt betyg.

  • Lovskolan på Breviksskolan bedrivs mellan 09:00 – 12:00.
  • Lovskolan är frivillig men kräver närvaro (om man anmält sig), arbete och motivation.
  • Anmälan sker på blanketten ”Lovskola” och lämnas till mentor.


Datum och tider för Lovskola:

Sportlovet 19 – 23 februari 09:00 – 12:00

Anmälan senast 8 februari

Påsklovet 3 – 6 april 09:00 – 12:00

Anmälan senast 23 mars

Breviksskolan

Breviksskolan är Oxelösunds skola för elever i årskurs 6-9. Skolan ligger både centralt och naturnära och har ca. 400 elever. Vi arbetar i arbetslag runt en årskurs i taget, det vill säga varje arbetslag har samma elever under fyra år.  Vi har en egen idrottshall, utrustade hemkunskapssalar, musiksal, trä- och metall- samt textilslöjdssal.

För oss på Breviksskolan är det viktigt att du som elev känner trygghet och får det stöd du behöver. Vi vill att du som elev ska få de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas och nå de mål som du själv strävar mot. På skolan har vi kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt en engagerad lärarkår.  

Breviksskolan inrymmer även grundsärskolan. På skolan finns även en plattform för elever inom autism- och neurospektrat. Här använder vi oss av engagerade elevcoacher som alltid finns till hands både vad gäller att följa med till lektion samt att fortsätta arbetet inom de olika ämnena. Behöriga lärare är ansvariga för undervisningen.

Våra nyanlända elever börjar sin skolgång i vår mottagningsenhet. Där genomförs kartläggningar av elevers tidigare kunskap och behov. Efter kartläggningen klassplaceras eleven och påbörjar undervisningen i vår förberedelsegrupp. Vi har modersmålsstöd av studiehandledare i arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja, thai, ryska och urdu.

 

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss.

 

Välkommen!

Hemsida för arbetslag och klasser

Sedan april månad har Breviksskolan en hemsida på googlesites där vi lagt in alla skolans klasser. Där finns information kring läxor, prov samt aktuell information som rör arbetslagen på skolan.

 

Sidorna är under uppbyggnad 

https://sites.google.com/edu.oxelosund.se/breviksskolan

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besökadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20 (expedition)
Fax 0155-385 89
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan för elev

0155-386 33 (telefonsvarare)

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon 0155-386 25

Ylva Eriksson
Bitr. rektor
Telefon 0155-385 30

Kontakt för sidan: Kommuncenter