Hemsida för arbetslag och klasser

För att komma till Arbetslagens hemsidor så följer du länken nedan:

https://sites.google.com/edu.oxelosund.se/breviksskolan


Breviksskolan

Breviksskolan är Oxelösunds skola för elever i årskurs 6-9. Skolan ligger både centralt och naturnära och har ca. 460 elever. Vi arbetar i arbetslag runt en årskurs i taget, det vill säga varje arbetslag har samma elever under fyra år.  Vi har en egen idrottshall, utrustade hemkunskapssalar, musiksal, trä- och metall- samt textilslöjdssal.

För oss på Breviksskolan är det viktigt att du som elev känner trygghet och får det stöd du behöver. Vi vill att du som elev ska få de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas och nå de mål som du själv strävar mot. På skolan har vi kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt en engagerad lärarkår.  

Breviksskolan inrymmer även grundsärskolan. På skolan finns även en plattform för elever inom autism- och neurospektrat. Här använder vi oss av engagerade elevcoacher som alltid finns till hands både vad gäller att följa med till lektion samt att fortsätta arbetet inom de olika ämnena. Behöriga lärare är ansvariga för undervisningen.

Våra nyanlända elever börjar sin skolgång i vår mottagningsenhet. Där genomförs kartläggningar av elevers tidigare kunskap och behov. Efter kartläggningen klassplaceras eleven och påbörjar undervisningen i vår förberedelsegrupp. Vi har modersmålsstöd av studiehandledare i arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja, thai, ryska och urdu.

 

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss.

 

Välkommen!

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besökadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20 (expedition)
Fax 0155-385 89
breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan för elev 
görs via mail till mentor

Länk till mentorer i de olika arbetslagen

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon 0155-386 25

Ylva Eriksson
Bitr. rektor
Telefon 0155-385 30

Kontakt för sidan: Kommuncenter