Föräldracafé

Tisdagen den 3 december kl.18.00-19.00

Dataspel och netikett – en dataspelande skolsköterskas erfarenheter för en hälsosam IT-generation

Alla föräldrar bjuds in till dessa träffar men intresseanmälan ska lämnas.

 

På det första föräldracafét kommer Annki Endal att presentera ABC. ABC är en föräldrautbildning, som hon kommer att starta för föräldrar till barn på Ramdalsskolan. Om du tycker att detta verkar intressant är du välkommen till Ramdalsskolans föräldracafé 2/10 kl.18.00-19.00

Intresseanmälan lämnas till mig via mejl.

Janne Thorell

Rektor Ramdalsskolan

Jan.thorell.1@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

 

Uppdatering av sanering!

  • Etapp 2, mellanstadiet/Sjöhästen ska strax slutbesiktigas. Skadeteknik flytta tillbaka kartonger mm till respektive klassrum tidigast helgen v. 47 och v. 48 kan återflytten färdigställas.

    Etappen 3, blir Korallen / arbetsrum / vaktmästare. Korallen flyttar in i gamla personalrummet samt Sjöhästens lokaler. Arbetsrum m postfack och kopiator flyttas till Maneten.

    Önskemål att glasväggarna blir vanliga väggar – och gärna ända upp till tak.

  • Slutbesiktning av etapp 1 sker 21/5. Salarna i etapp ett tas åter i bruk efter sommarlovet. Under sommaren kommer personalrum, textilslöjd och skolsköterskans rum att saneras. Dessa rum beräknas vara återställda till skolstart. Samtidigt kommer saneringsarbete påbörjas av nästa del av mellanstadiets korridor. Det arbetet kommer att pågå en bit in på kommande läsår. Tillfälliga klassrum hos Maneten och Korallen kommer att användas under saneringsperioden.

Jan Thorell

Rektor Ramdalsskolan 

Ramdalsskolan

Ramdalsskolan ingår i Ramdalens rektorsområde tillsammans med Dalgångens förskola och Ramdalens förskola. I rektorsområdet ingår även Musikskolan.

Skolan är omgiven av stora gräsytor och har nära till sport- och simhall. I alla våra verksamheter råder "Öppet hus".
Som förälder är du alltid välkommen i skolan. Meddela dock klassläraren vilken dag du besöker ditt barn. Om du stannar över lunchen får du gärna äta tillsammans med ditt barn. Du får äta kostnadsfritt en gång per termin.

På förskolorna, fritids och i skolan arbetar vi målmedvetet med att skapa trygghet, gemenskap och glädje för barnen då detta är en förutsättning för att de ska utvecklas och så småningom uppnå läroplanens kunskapsmål.

På Ramdalsskolan går drygt 300 barn fördelade på två till fyra klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 5. Även fritidsverksamheten finns i skolans lokaler. Vi arbetar för att eleverna ska känna trygghet, gemenskap och glädje.

Om olyckan är framme
Här kan du läsa mer om kommunens försäkring för eleven samt fylla i blankett vid olycksfall.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan

Jan Thorell
Rektor
Telefon 0155-386 10

Kalle Alwert
Biträdande rektor
Telefon 0155-381 29

Sjukanmälan
Telefonsvarare 0155-386 88

Maneten
072-542 61 02

Korallen
072-542 61 35

Snäckan
072-543 03 34

Sjöhästen
0155-385 88
070-205 24 22

Kontakt för sidan: Kommuncenter