Schakttillstånd

Grävning på kommunal mark i Oxelösunds kommun kräver schakttillstånd som ska sökas två veckor innan påbörjat arbete. Det krävs även en trafikanordningsplan (TA-plan) som redogör för omledning av trafiken under arbetets gång. När TA-plan och ansökan godkänts kan arbetet påbörjas.

Kontakt för sidan: Kommuncenter