Lokala trafikföreskrifter

Kommunen har möjlighet att besluta om lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (TrF 1998:1276). Lokala trafikföreskrifter kan också beslutas av Länsstyrelsen. Vem som beslutar är beslutsfattare beror på vem som är myndighet för gatan/vägen enligt TrF 10 kap. 3 §.

De lokala trafikföreskrifterna för Oxelösunds kommun finns registrerade i

RDT, rikstäckande databasen för trafikföreskrifter

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mats Lindahl
Gatuchef
mats.lindahl@oxelosund.se

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter